GENToday

Het personeelsblad voor en door de medewerkers van Van Gent Autobedrijf | Gebr. van Gent.

De afgelopen jaren hebben zij het blad moeten missen, maar deze is weer terug! Een heel aantal vaste rubrieken is gebleven. Zo wordt er een diepte interview gedaan, is er in ieder nummer een jeugdfoto van een collega te vinden, maar is er ook nieuws over het bedrijf, de gang van zaken, producten van Toyota en natuurlijk wist-u-datjes. Het blad is voor en door de medewerkers van Van Gent.

UITGEVER
Van Gent Autobedrijf

HOOFDREDACTIE
Gilbert van Gent

ART DIRECTION
Gilbert van Gent
Lindsey Vermeulen

DRUK
Van Ree Media

GENToday verschijnt 4 x per jaar